Skupinice

MALI MAESTRO 1 in 2

starost: 1-2 in 2-3

max. 10 otrok

v teh starostnih skupinicah otroci in starši aktivno sodelujejo

 

V skupini mali maestro so glasbene dejavnosti zasnovane v smeri, da jih vzpodbujajo k izražanju lastne ustvarjalnosti ter domišljije in gradijo njihovo samozavest, medtem ko jim aktivno sodelovanje staršev daje varnost, ki jo v tem obdobju potrebujejo. Ob pesmicah se malčki spoznavajo s svojimi glasovi, razvijajo jezikovne spretnosti, sposobnosti poslušanja in skupinskega sodelovanja. Otroci sodelujejo v preprostih plesih, pojejo, se gibajo in igrajo na ritmične ter melodične inštrumente. Preko različnih glasbenih aktivnosti, ki jih veliko poteka v varnem naročju staršev, se seznanjajo z glasbenimi elementi kot je ritem, ton, melodija. Otroci in starši se seznanijo s pesmicami, ki jih zlahka vpeljejo v vsakodnevno rutino, da lahko glasbena aktivnost postane del vsakodnevne igre in zabave.

 

VELIKI MAESTRO 1 in 2

starost: 3-4 in 5-6

max. 10 otrok

v tej skupini otroci sodelujejo samostojno

 

V skupini veliki maestro so elementi glasbene vzgoje otrokom posredovani nekoliko bolj strukturirano, vendar še vedno na način, ki odpira prostor otrokovi igrivosti in neskončni energiji. Otroci preko petja, gibanja in inštrumentalnega ustvarjanja osvajajo različne spretnosti in se hkrati na kreativen in stimulativen način spoznavajo z glasbenimi pojmi, inštrumenti in pravilnim petjem.

Leave a Reply